มีบัญชีอยู่แล้ว?
สาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงข้ามเพศสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬาหญิงได้ จากการตัดสินใจเปลี่ยนกฏเกณฑ์ของ IOC...อ่านต่อ