มีบัญชีอยู่แล้ว?
ข้าวไทยเสียอันดับ (ซ้ำแล้วซ้ำอีก)
ราคาข้าวไทยเสียแชมป์ เหตุต้นทุน ผลผลิต ค่าเงิน เมื่อไรมีเจ้าภาพจริงจัง
สัมภาษณ์
สุเทพ คงมาก
นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
101 News&Talk : 101 พลวัตเศรษฐกิจ ทิศทางการลงทุน
#101NewsAndTalk #เพิ่มทุกมุมคิดพลิกทุกมุมข่าว #คลื่นข่ายุอันดับ1บนหน้าปัดวิทยุ #101พลวัตเศรษฐกิจ