มีบัญชีอยู่แล้ว?
สถานการณ์ ”ชิพ” เหมือนวัคซีน
สั่งของได้แต่ไม่รู้จะได้เมื่อไร ได้ ใช้สต๊อกที่มีประทังไปเรื่อย ๆ จับมือรัฐหาทางออก
สัมภาษณ์
วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล
รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
101 News&Talk : 101 พลวัตเศรษฐกิจ ทิศทางการลงทุน
#101NewsAndTalk #เพิ่มทุกมุมคิดพลิกทุกมุมข่าว #คลื่นข่ายุอันดับ1บนหน้าปัดวิทยุ #101พลวัตเศรษฐกิจ