พระจันทร์สวยๆ..ในวันนี้
วันนี้วันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นานๆจะได้
เห็นพระจันทร์เต็มดวงสวยๆสักครั้ง แข่งกับแสงไฟถนน... อ่านต่อ
2