มีบัญชีอยู่แล้ว?
เคยขอพรพระเจ้าทันใจ พระธาตุดอยคำค่ะ
ครั้งที่ 1 ไปบนขอให้ท่านให้ได้งานในองค์กรที่เราอยากไปทำค่ะ สมัครไปหลายที่มาก มีหลายหน่วยงานทยอยเรียก จังหวะและเวลา เราได้งานตามที่ขอท่านค่ะ
อีกครั้งขอเรื่องธุรกิจที่ดิวไว้ ก็ได้สมดั่งใจตามที่ขอค่ะ
มีความเชื่อเรื่องสัญลักษณ์ของความโชคดีค่ะ
และจะพูดเสมอว่าเราเป็นคนโชคดี
ก็รู้สึกว่า โชคดีจริงๆค่ะ หลายๆเรื่องเลย
    moon away
    ขอบคุณนะคะ พอมีกำลังใจขึ้น เราอยากขอพรเรื่องงานกับหลวงพ่อทันใจค่ะ แต่ยังติดเรื่องการเดินทาง