การที่จะเป็นนักฟุตบอลที่มีคุณภาพได้ควรจะเริ่มมีการฝึกฝนตั้งแต่เยาว์วัยหรือควรมีการวางแผนการฝึกซ้อมในระยะยาว(LTAD) และในการวางรากฐานต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องและเหมาะสมของการฝึกในแต่ละช่วงอายุ
ซึ่งการฝึกฟุตบอล ในแต่ละช่วงอายุ โดย... อ่านต่อ
33รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...