มีบัญชีอยู่แล้ว?
“คุณไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะประสบความสำเร็จ หากคุณไม่ทุ่มสุดตัวให้กับมัน”
~ Travis Chock เจ้าของร้าน Baseballism