มีบัญชีอยู่แล้ว?
3 สิ่งที่ทำได้ตอนโกรธใครขึ้นมา
เราทุกคนรู้ว่าการทำอะไรตอนโกรธนั้นมักได้ผลเสียตามมา ซึ่งอาจกระทบกับการงานและความสัมพันธ์จนยากเกินเยียวยา...อ่านต่อ
2