มีบัญชีอยู่แล้ว?
ชวนดู...อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ของบัญชีเงินฝากธนาคาร
1
บทความนี้ขอนำข้อมูลจากงานที่กำลังทำ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และ อัตราเงินเฟ้อ มาแชร์ดูกันนะครับ
Credit : Unsplash.com
เมื่อเราฝากเงินกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ยที่เราเห็นเป็นตัวเลข % และคนส่วนใหญ่คุ้นเคยนั้นเรียกว่า อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ (Nominal Interest Rate) อัตราดอกเบี้ยนี้ไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) ของเงินที่เราออมหรือเก็บไว้ เพราะไม่ได้นำเรื่องค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) มาปรับเพิ่มหรือปรับลด
หากจะพิจารณาผลตอบแทนจากเงินที่ฝากหรือลงทุนจึงควรดูจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดอัตราเงินเฟ้อนั่นเอง เช่น บัญชีเงินฝากระุบอัตราดอกเบี้ยปีละ 3% แต่ในปีนั้นมีอัตราเงินเฟ้อ 1.5% เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ที่ได้รับ (เมื่อเทียบกับกำลังซื้อของดอกเบี้ยที่ได้รับ) คือ 1.5%
นอกจากนี้ หากจะคำนวณผลตอบแทนที่แท้จริงที่เราได้รับจากบัญชีเงินฝาก เรายังต้องนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ที่ธนาคารจะหักจากดอกเบี้ยที่เราได้รับด้วย ดังนั้นจากอัตราดอกเบี้ย 3% เราจะได้รับเงินคิดเป็น 2.55% เท่านั้น ทำให้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงหลังจากถูกหักภาษี เท่ากับ 1.05%
เราลองมาดูอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำระยะเวลา 1 ปี โดยเลือกอัตราดอกเบี้ยสูงสุดจาก 5 ธนาคารใหญ่มาดูว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เราได้รับจากเงินฝากที่ครบกำหนด 1 ปี เท่ากับเท่าไหร่
จะเห็นได้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนมากอัตราดอกเบี้ยแท้จริงของเงินฝากอยู่ต่ำกว่า 1% และหากต้องถูกหักภาษี 15% จากดอกเบี้ยที่ได้รับ บางปีเราแทบไม่สามารถคงค่าของเงินต้นที่มีอยู่จากการที่มีผลตอบแทนจริงต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
การฝากเงินธนาคารจึงอาจเป็นการออมที่ไม่ได้ช่วยเพิ่มมูลค่าของเงินในด้านการลงทุนมากนัก ที่สำคัญหากบัญชีเงินฝากนั้นไม่ใช่เงินฝากประจำระยะเวลา 1 ปี ก็อาจจะมีผลตอบแทนที่ต่ำลง ซึ่งข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ผู้ฝากเกือบทั้งหมดจะมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และผู้ฝากส่วนใหญ่ (88%) จะฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น โดยคิดเป็นสัดส่วนเงินฝากทั้งระบบเท่ากับ 26%
ขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อี้งภากรณ์
เมื่อคนส่วนใหญ่มีบัญชีเงินฝากเพียงบัญชีออมทรัพย์ และคิดเป็น 26% ของเงินฝากทั้งหมดในระบบ ลองมาดูอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ในปี 2563 กันครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง ที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือ ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยแท้จริงจากบัญชีออมทรัพย์มีค่าติดลบแม้จะยังไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์จึงควรเป็นบัญชีที่เรามีไว้เพื่อสภาพคล่องหรือการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ไม่ใช่บัญชีเพื่อการออมระยะยาว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมีผลอย่างมากกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว การวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายระยะยาวจึงไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความเข้าใจเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนและการกระจายสินทรัพย์การลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของเราและเป้าหมายการเงินแต่ละเป้าหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากบทความเก่า ตาม link ครับ
    จะเล่าอะไรให้ฟัง🍁
    สนับสนุน20 เพชร
    Good Stories | ทุกอย่างมีเวลาของมัน
    ดอกเบี้ยหรือเล็กโตบราซิรัสสสสสสคะ ยืมแว่นขยายส่องแพร๊บบบค่ะ