ถ้าเข้าใจเจตนา เราจะเข้าใจศีล5
เจตนาของศีล5คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเอง หรือเลี่ยงไม่ได้ก็ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
1ถูกใจ
191รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...