🇬🇧 วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ
(Evolution of English Language)
-----
โดยในวิดีโอนี้จะประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษจำนวน 4 ยุคสมัยด้วยกันคือ
1) Old English (ภาษาอังกฤษยุคเก่า |
ค.ศ. 500-1100)
2) Middle English (ภาษาอังกฤษยุคกลาง |
ค.ศ. 1100-1500)
3) Early Modern English (ภาษาอังกฤษก่อนยุคปัจจุบัน | ค.ศ. 1500-1800)
4)Modern English Language (ภาษาอังกฤษยุคปัจจุบัน | ค.ศ. 1800-ปัจจุบัน)
มาดูกันครับว่าภาษาอังกฤษในแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?
-----
#HistofunDeluxe
13ถูกใจ
14แชร์
4.3Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...