มีบัญชีอยู่แล้ว?
ทีมงาน safety จป.วิชาชีพ ของบริษัทฯ เขามีแผนการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องไม้ และอุปกรณ์ใช้งาน-อุปกรณ์ในการทำงานมีการทำแผน PDCA. เกี่ยวกับพวกนี้ไหม? และ Countermeaser เขาเขียนเอาไว้แบบไหนในแผนงาน PDCA.ทั้งมาตรการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น...