มีบัญชีอยู่แล้ว?
ชมคลิป: เปิดแผนจัดหาวัคซีน 150 ล้านโดส ภายในปี 2565
เรื่อง: THE STANDARD TEAM
    Nuttosan
    ไม่นับประสิทธิภาพนะ ทำไมต้องซื้อของราคาแพงจำนวนมากๆ แต่ราคาถูกซื้อน้อยๆ มีอะไรแอบแฝงกับผู้ผลิตใช่หรือไม่