มีบัญชีอยู่แล้ว?
และที่สำคัญ บริษัท.ห้างร้าน. หรือโรงงาน ที่เกี่ยวข้อง และ มีการกักเก็บ หรือจัดเก็บ และทำการผลิตซึ่งสารเคมีอันตราย จะต้องติดตั้งโฟมสำหรับดับเพลิง ถังทราย และ
จะต้องมี จป.วิชาชีพ ค่อยตรวจสอบมีระยะเวลา ให้ใช้เป็นกฏหมายบังคับ....
    Laycho Samaunjedkouw
    อ๋อๆครับ เห็นด้วยนะครับ ว่าแต่ที่เห็นการแก้สถานการณ์นั้นทำไมเห็นแต่ฉีดน้ำใช่ไหมครับ