มีบัญชีอยู่แล้ว?
One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency. -Arnold Glasow
เราจะพบว่าคุณสมบัติเด่นของคนเป็นผู้นำ
นอกจากช่างสังเกตแล้ว ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ก็ต้องยอดเยี่ยมด้วย
    เรียว
    โง่แล้วได้เปนผู้นำก็มีให้เห็นอยู่นะครับ🤣