มีบัญชีอยู่แล้ว?
สัมผัสใจคนฟัง ด้วย  Storytelling ควรต้องมีที่มาจากไหน?
เรื่องเล่าเป็นข้อมูลที่มีจิตวิญญาณ นั้นหมายถึงอะไร?
Power of Storytelling พลังของการเล่าเรื่อง นั้นมีอะไรบ้าง?
มาค้นหาคำตอบ กับการเล่าหนังสือ Talk Like TED  โดย Carmine Gallo สำนักพิมพ์ Book Scape โดย Woody-peng ใน Goood morning podcast ep.122
#GooodMorning #Podcast #พอดแคสต์ไทย #เล่าหนังสือ #เพิ่มพลังการสื่อสาร #Productive #TEDtalk #TalkLikeTED #CarmineGallo #StoryTelling
Sponsored by #ลิ้มกวงเม้ง #สามย่าน https://lkm1999.com/