มีบัญชีอยู่แล้ว?
ติด Covid ทิพย์!!! เมื่อเครื่องดื่มบางชนิดปลอมผลตรวจ COVID-19 ได้
1
การตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อที่จะได้รักษาได้ทันท่วงทีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะหยุดยั้งการแพร่เชื้อ COVID-19 ครับ โดยหลายๆ ประเทศมีนโยบายให้ผู้ที่ตรวจเจอผล COVID ต้องเข้ารับการรักษาหรือกักตัวออกห่างจากผู้อื่นครับ อย่างไรก็ตามเริ่มมีนักเรียนชาวอังกฤษหัวใสที่ต้องการหยุดเรียนอยู่บ้านโดยการปลอมผล COVID-19 โดยวิธีที่ไม่น่าเชื่อ คือการใช้น้ำส้มหรือโซดาครับ
1
ชุดตรวจชนิด Lateral Flow Test
เรื่องนี้เริ่มมาจากการที่ประเทศอังกฤษดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อมหาภัยโดยแนะนำให้ประชาชนชาวอังกฤษตรวจ COVID-19 ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ครับ ทางโรงเรียนที่ประเทศอังกฤษก็สนองนโยบายโดยการแจกชุดตรวจ COVID-19 ชนิด Lateral Flow Test เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วครับ โดยเป็นโครงการภาคสมัครใจ นักเรียนเลือกที่จะตรวจด้วยตนเองหรือไม่ก็ได้ครับ
1
ชุดตรวจ Lateral Flow Test มีลักษณะที่เหมาะกับการตรวจเชื้อเบื่องต้นได้เองเนื่องมาจากสามารถอ่านค่าได้ง่ายด้วยตาเปล่า ใช้เวลาไม่นาน และไม่ต้องส่งไปตรวจด้วยเครื่องตรวจวัดครับ ปัจจุบันชุดตรวจชนิด Lateral Flow Test มีใช้อย่างแพร่หลายในการตรวจการตั้งครรภ์ หรือตรวจหาสารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์ เป็นต้นครับ
4
สำหรับการตรวจเชื้อ COVID-19 ชุดตรวจจะมีสารดูดซับ (Antibodies) ที่ทำหน้าที่เข้าไปจับกับสารในเชื้อ COVID-19 ครับ นอกจากนั้นก็จะมีอนุภาคทอง (Gold Nanoparticles) อยู่ด้วยกันครับ เมื่อผู้ตรวจนำเลือดมาป้ายลงไป หากมีเชื้อไวรัสในเลือด Antibodies ก็จะไปจับกับเชื้อไวรัสและแสดงแถบขึ้นมาครับ (Positive) ซึ่งก็จะเป็นการแสดงว่าคนคนนั้นติดเชื้อ COVID-19 ครับ
1
ของธรรมดาที่ทำให้ผลการตรวจผิดธรรมดา
อย่างไรก็ตามชุดตรวจ Lateral Flow Test มีปัญหาที่ต่างกับชุดตรวจชนิด PCR ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่ต้นการระบาดครับ ชุดตรวจ PCR นั้นมีความแม่นยำสูงและต้องนำตัวอย่างไปตรวจผ่านทางห้อง lab ครับ สาร Antibodies ในชุดตรวจ Lateral Flow Test มีโอกาสจับกับสารชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไวรัสด้วยเช่นกัน เช่น สารที่มีฤทธิเป็นกรดในน้ำส้มหรือน้ำอัดลมครับ ทำให้ตัว Lateral Flow Test จับตัวและอ่านค่าเป็นติดไวรัส ทั้งๆ ที่ไม่ได้ติด (False Positive) ครับ
1
เมื่อมีข้อมูลของวิธีทำให้ได้ False Positive หลุดขึ้นมาผ่านทาง application TikTok เด็กนักเรียนบางคนที่ประเทศอังกฤษเริ่มนำหยดของน้ำส้ม น้ำอัดลม ไปจนถึงผลกีวี่เข้ามาทดลองและหลอกตัวตรวจ Lateral Flow Test ให้ขึ้นเป็น positive ครับ โดยเด็กหลายๆ คนมีความพยายามจะใช้เทคนิคนี้เพื่อหลอกว่าตนเองติดเชื้อไวรัสมรณะและต้องหยุดเรียนอยู่ที่บ้านครับ
2
เมื่อทางโรงเรียน หน่วยงานการศึกษา ทราบเรื่องดังกล่าว ก็ออกแนวปฏิบัติใหม่ขึ้นมาว่านักเรียนที่รายงานผลเป็น Positive จากชุดตรวจ Lateral Flow Test จะต้องเข้ารับการตรวจด้วยวิธี PCR ทุกครั้งครับ คุณ Gareth Jones หัวหน้าอาจารย์จากสถานศึกษาแห่งหนึ่งแจ้งว่าพวกเขาต้องรีบแจ้งเรื่องนี้ให้กับผู้ปกครองเพื่อให้พวกเขารู้เท่าทัน และสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆ ได้ครับ
3
ของทุกอย่างล้วนมีข้อดีข้อเสียขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานครับ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งผลการตรวจมีผลต่อการตรวจรักษาจึงควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างถูกวิธี และตอบวัตถุประสงค์ให้มากที่สุดครับ
ท้ายที่สุด ผมขอฝาก Sticker line "Qubit The Cat" ที่ link https://store.line.me/stickershop/product/15887113 ด้วยนะครับ
ขอบคุณด้วยมากๆ ครับ
    สาวเมืองลิง🐒
    ล้อเล่นกับความตาย คิดได้ไงเน๊อะ