มีบัญชีอยู่แล้ว?
“ประโยคดีๆไว้เตือนใจในการดำเนินชีวิต”
🍂 คนที่ถูกโกรธมักไม่มีความทุกข์
แต่คนที่โกรธมักทุรนทุราย
จงอย่าพยายามหาเรื่องไปโกรธคนอื่นเลย หาทุกข์ใส่ใจเราเองโดยใช่เหตุ...อ่านต่อ