มีบัญชีอยู่แล้ว?
🍀สุขให้เป็น..🍀
เมื่อใดที่เราโมโหลองนั่งนิ่ง ทบทวนดูว่า..เวลาที่เหลืออยู่ในชาตินี้มีอยู่อีก
🍃 สักกี่วันใยเสียเวลากับ เรื่องไม่เป็นเรื่อง..เมื่อใดที่กลุ้ม.ลองสูดลมหายใจให้ลึก.ทบทวนดูว่าชีวิตนี้มีแต่ลดกับลด ปฎิทินที่ฉีกไปในวันนี้กำลังบอกบอกเราว่า.เวลาขอ...อ่านต่อ