มีบัญชีอยู่แล้ว?
ตัวเราเองครับ
"จิตของมนุษย์อาจเปรียบได้กับสวนพืชพันธุ์...หากใส่เมล็ดวัชพืช (เปรียบเปรยเป็นเรื่องที่ไม่ดี) เข้าไป จิตก็จะมีแต่วัชพืชที่ไร้ประโยชน์ เช่นเดียวกันหากจิตคอยดูแลไม่ให้วัชพืชงอกขึ้นมา และเลือกปลูกต้นไม้หรือดอกไม้ที่จรรโลงใจและเป็นประโยชน์ มนุษย์ก็จะค้นพบว่าตนเป็นนายใหญ่ผู้ดูแลสวนในใจ และเป็นผู้กำกับชีวิตตัวเอง"
เจมส์ อัลเลน : นักปรัชญาชาวอังกฤษ (1864-1912) จากหนังสือความคิดกำหนดชีวิต (As A Man Thinketh)