มีบัญชีอยู่แล้ว?
ตามใจจนเคยตัว มีประเทศเดียวในโลก...
ผมคุยแชท(ทาง Whatsapp) กับเพื่อนๆ ที่เคยเรียนร่วมกันที่สเปน ส่วนใหญ่เป็นนักการทูต ตอนนี้เป็นเอกอัครราชทูตก็เยอะ เป็น จนท.รัฐบาล เป็นหน่วยข่าวกรอง เป็นอาจารย์ / นักวิชาการ / นักธุรกิจ ฯลฯ
ทำให้รู้ว่า หลายๆประเทศ
-ไม่ได้มี ศบค.
-ไม่มีโฆษก ศบค.แบบหมอทวีศิลป์
-ไม่มี รองอธ.กรมสารนิเทศ คุณณัฐภานุ ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ปิดท้ายทันทีที่แถลงข้อมูลรายวัน รวมทั้งให้ข้อมูล สถานการณ์ทั้งโลก ในภาพรวมให้คนไทย และสื่อต่างชาติ รับทราบแบบเปิดเผย ไม่ปิดบัง
หลายๆประเทศ
-ไม่ได้ดูแลคนของตัวเอง ที่ตกค้างในต่างประเทศ
-ไม่มีถุงยังชีพ
-ไม่มีการจัด เที่ยวบินพิเศษ ไปรับคนของตัวเองกลับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หลายๆประเทศ
-ไม่มีการเยียวยาใดๆทั้งสิ้น
-ไม่มีเงินแม้แต่เซ็นต์เดียว โอนเข้าบัญชี
หลายๆประเทศ คนที่เจ็บป่วย
-ไม่มีโอกาสพบแพทย์
-ไม่มียาใดๆให้
หลายๆประเทศ หรือเกือบทุกประเทศ -ไม่มีประมุขของประเทศคนใดเลย ที่มอบถุงยังชีพ (ถุงพระราชทาน) ให้กับชาวบ้าน ตามชุมชนต่างๆ รวมทั้งการพระราชทาน อุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ ให้กับ รพ.ต่างๆ
หลายๆประเทศ คิดเงินสำหรับผู้ที่กลับจากต่างประเทศและต้องถูกกักกันตัว 14 วัน
-ไม่มีการให้ฟรี แถมที่พักกักกันตัว ก็
-ไม่ได้มีสภาพ แบบโรงแรม 3-4 ดาวแบบไทย
หลายๆประเทศ
-ไม่ได้มีโรงทาน การแจกอาหาร / สิ่งของ ฟรีทั้งจากภาครัฐ และเอกชน มากเหมือนบ้านเรา
หลายๆประเทศ ผู้คน
-ไม่ใส่ใจ
-ไม่เคร่งครัด ต่อการป้องกันตนเอง
-ไม่มีการใส่ mask -ไม่มีเจลล้างมือ ในทุกจุด
-ไม่มีการตรวจสอบอุณหภูมิ ก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ
หลายๆประเทศ ผู้คนยังต้องกักตัวเอง อุดอู้อยู่ในบ้าน เกือบตลอดเวลา ออกจากบ้านได้ ช่วงเวลาที่กำหนด 1 - 2 ครั้ง /สัปดาห์ จำกัดระยะทาง ที่ออกจากบ้านไปซื้อของ
หลายๆประเทศ เด็กๆ
-ไม่รู้ว่า จะได้กลับไปเรียนตามปกติเมื่อไหร่
เล่าสู่กันฟังครับ คนไทยเราโชคดีกว่าคนชาติอื่นมหาศาล แต่เราก็เอาแต่บ่น
-ไม่ “ปลื้ม” เอาแต่
ด่าทอต่อว่าตลอด
Cr.สุรพงษ์ ปัทมวิภาค
(#)ขอบคุณเจ้าของบทความที่สรุปได้ละเอียดดี จะได้ให้คนที่ยังไม่ ตระหนักรู้ ได้เข้าใจ และ มีความรักในประเทศไทย ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก...