มีบัญชีอยู่แล้ว?
"Even if you're on the right track, you'll get run over if you just sit there." - Will Rogers
มุ่งสู่ทางที่ใช่ แต่ก็โดนแซงได้ถ้าคุณมัวแต่นั่ง เพราะแค่เดิน อาจจะยังไม่ทัน