มีบัญชีอยู่แล้ว?
การจัดอันดับอวยกันเองของอเมริกา *มีความฮา* เป็นอย่างยิ่ง:
อเมริกาเป็นประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลย เพราะเน้นผลประโยชน์ของนายทุนเป็นหลัก ภาษาฝรั่งเรียกประชาธิปไตยในอเมิรกาเรียก Capitalist Democracy (ระบบประชาธิปไตยที่มีนายทุนเป็นศูนย์กลาง) แท้จริงแล้ว เป็นระบอบการปกครองเพื่อนายทุน ของนายทุนและโดยน...อ่านต่อ