เนปจูน (๖) เนปจูนกับอาชีพเฉพาะ https://nakamole.com/blog/7mzj
.
เนปจูนมีความหลากหลายในตัวเองอย่างมาก และทำให้เกิดความพิศวงต่างๆ ก็ไม่น้อย เนปจูนกับอาชีพเฉพาะ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่น่าสนใจ ในความเฉพาะนั้น เนปจูนก็มีความหลากหลาย แต่หากเราเข้าใจในความหมายพื้นฐานของเนปจูน ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เราก็ยังสมารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้
.
อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ เนปจูน (๖) เนปจูนกับอาชีพเฉพาะ https://nakamole.com/blog/7mzj
.
ลุงพุฒ
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
28รับชม