มีบัญชีอยู่แล้ว?
เท่าที่ทราบ วัคซีนทุกชนิด ภูม้คุ้มกันก็ไม่ได้มีตลอดไปครับ ถ้าโควิดยังอยู่ ก้ต้องมีการฉีดกระตุ้นตามระยะเวลาของวัคซีนชนิดนั้น
อีกทั้ง เชื้อโควิด ก็มีการกลายพันธุ์ได้ ตัววัคซีนเองก็ต้องมีการพัฒนาให้รับมือกับสายพันธุ์ใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน
    akrwij
    ขอบคุณครับ