มีบัญชีอยู่แล้ว?
ยังไม่แน่นอนเรื่องวัคซีนผสมสูตร
โดย
นิติภูมิธณัฐ
มิ่งรุจิราลัย
https://www.ft.com/content/428d719a-b53e-4bd1-8cd6-ba796291120b
สหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์หลักคือ การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การเคารพในหลักความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรโลก การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
ส่วนการบริหารจัดการระหว่างประเทศระดับโลกนั้น เราใช้องค์การฯ ในระบบสหประชาชาติและองค์การอื่นอย่างเช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การตำรวจสากล (ICPO) องค์การอนามัยโลก (WHO) ฯลฯ
ที่กำลังมีบทบาทในห้วงช่วงที่โลกทั้งใบอยู่ในวิกฤติโควิด-19 คือองค์การอนามัยโลก ที่มีหน้าที่หลักคือส่งเสริมให้ประชากรโลกมีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีภารกิจอื่นที่สำคัญก็เช่น การประสานงานด้านสาธารณสุขกับประเทศต่างๆ
ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกมีสมาชิก 194 ประเทศ งบประมาณ พ.ศ.2563-2564 มีมากถึง 7.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถ้าเป็นมนุษย์ องค์การอนามัยโลกก็กำลังอยู่ในวัยชรา เพราะตั้งเมื่อ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 ตอนนี้ก็มีอายุ 73 ปี
ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนปัจจุบันคือนายแพทย์เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส เพิ่งเรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยบริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนในประเทศยากจน แทนที่จะฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 เพราะยังไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3
ส่วนการฉีดวัคซีนผสมสูตร (Mix and Match) องค์การอนามัยโลกแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสว่า “มีคนคิดเรื่องการฉีดวัคซีนผสม มีคนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว สอบถามเข้ามาเรื่องอยากจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นอีกยี่ห้อหนึ่ง”
1
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-double-dosed-vaccination-rate-who-1.6100585
แพทย์หญิงโสมยา สวามินาธาน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกบอกว่า “นี่เป็นกระแสที่ค่อนข้างอันตราย เรายังไม่มีข้อมูลและหลักฐานเรื่องการฉีดวัคซีนต่างสูตร ขณะนี้คอยผลการศึกษา (การฉีดวัคซีนต่างสูตร) ซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ดีมากก็ได้ แต่จนถึงเวลานี้ เรามีแค่ข้อมูลการฉีดเข็มที่ 1 ด้วยออกซ์ฟอร์ด-แอสตร้าเซนเนก้า และตามด้วยไฟเซอร์เท่านั้น”
“สถานการณ์ในหลายประเทศที่ใช้วิธีการนี้ (วัคซีนสูตรผสม) อาจจะมีความวุ่นวายมากขึ้น หากประชาชนมีโอกาสเลือกว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 เมื่อใด และจะใช้วัคซีนของผู้ผลิตรายใด เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก”
หลายประเทศอนุมัติให้มีการสลับยี่ห้อของการฉีดวัคซีนโควิด-19 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติของแคนาดาแนะนำให้ฉีดแอสต้าเซนเนก้าเข็มที่ 1 ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเข็มที่ 2
รัฐบาลเกาหลีใต้ทดลองผสมสูตรวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า และเข็มที่ 2 เป็นไฟเซอร์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เสนอให้คนที่รับวัคซีนซิโนฟาร์มครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ฉีดเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิด้วยไฟเซอร์
คณะกรรมการด้านวัคซีนของเยอรมนีแนะนำให้คนที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 1 ควรรับวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเป็นเข็มที่ 2 เพื่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้า เพราะจะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่าการฉีดแอสตร้าเซนเนก้าทั้ง 2 เข็ม
1
สำหรับประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติสรุปว่า หากประชาชนรับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค เข็มที่ 2 ควรปรับเป็นแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้า
ขณะที่เขียนรับใช้ผู้อ่านท่านที่เคารพ โลกมีประชากร 7.879 พันล้านคน  ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 1.88 ร้อยล้านคน ตายไปแล้ว 4 ล้านคน
พ.ศ. 2564 เข้าปีที่ 2 ของการระบาดของโควิด-19 ยังไม่มีความแน่นอนในเรื่องวัคซีนและการรักษา ทุกอย่างเป็นการรักษาไป ทดลองไป แน่นอนว่ายังมีความอันตรายอยู่มาก
เราทุกคนคือหนูทดลอง.
    Pinta Dowrat
    ตอนที่เกิดการระบาดโควิด19แรกๆ องค์การอนามัยโลก ไม่มีการแสดงบทบาทอะไรเลย