มีบัญชีอยู่แล้ว?
ผูกขาด ต้นตอวิกฤตโควิด-19 ครั้ง 3
ถ้าไม่มีการผูกขาด สถานการณ์ ณ วันที่ 18 ก.ค. ที่คนติดเชื้อเกิน 1 หมื่นคน คงไม่เกิดขึ้น....