มีบัญชีอยู่แล้ว?
ต้องปฏิบัติเอง เข้าใจเอง ทำเอง ไม่มีใครช่วยได้เลย