มีบัญชีอยู่แล้ว?
* ฉีดแล้วนะ *
รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากที่พักทุกครั้ง
✌️ฉีดแล้ว...ก็อยู่แบบระวังตัวต่อไป....😷
⚕️🛡️SINOVAC เข็มที่ ๒ 💉💉