ปัญหาใหญ่ๆของประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือ ?
คำถามนี้ถูกลบ
เศรษฐกิจ
พึ่งพาการท่องเที่ยวมากเกินไป
ส่งออกสินค้าธรรมดาๆ อย่างมากก็รับจ้างผลิตให้เค้า
ไม่มี S curve ไม่มีของใหม่ๆ
การศึกษา
กระจุกอยู่แค่ในเมืองใหญ่ๆ โอกาสไม่ทั่วถึง
คุณภาพประชากรโดยรวม ยังไม่แข็งแรงพอที่จะต่อกรกับนักการเมือง โดนจูงจมูกง่าย
สื่อมวลชน
ห่วย ไม่มีจรรยาบรรณ คิดแต่เอาเนื้อหา เอาแต่เงิน
สร้างความแตกแยกเก่ง
กฎหมาย
มีเหมือนไม่มี ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีคนเชื่อถือ
2 ถูกใจ
66 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา