มีบัญชีอยู่แล้ว?
ข่าวที่จะไม่มีตามสื่อกระแสหลักของมะกันและไทย: 'รัฐบาลอิรักจับแกนนำไอสิสที่อเมริกาสนับสนุนได้'
ถือเป็นคราวซวยของอเมริกา (a blow to Pentagon) อีกครั้งเมื่อกองทัพอิรักจับกุมหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายไอสิสในอิรักที่อเมริกาโยกย้ายไปจากซีเรียเพราะถูกรัฐบาลซีเรียไล่ล่าได้ เข้าใจว่าจะต้องถูกรีดข้อมูลอย่างหนักตามมา อเมริกาพยายามปิดกั้นสื่อมิให้นำเสนอว่าตนเองสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในอิรักและซีเรีย แต่ก็มีผู้กล้านำเสนอออกมาเป็นระยะๆ มากขึ้น