มีบัญชีอยู่แล้ว?
“…ผมจึงกล้ายืนยันรับรองคำพูดของพระพุทธเจ้านั้น
มันลึกลับ-มันลึกลับ
คำว่า‘ลึกลับ’นี้ ผู้มีปัญญาจึงจะสามารถทำให้แจ้งขึ้นมาได้
คำว่า‘ลึก’ ก็หมายถึงบุคคลผู้มีสติปัญญาแหลมคม...อ่านต่อ