มีบัญชีอยู่แล้ว?
รัฐบาลผิดพลาดตรงไหน ?
คำถามนี้ถูกลบ
ผิดตรงที่ไม่รู้ว่าตัวเองผิด ทั้งที่ผิด แล้วยังมาย้อนถามผู้อื่น แสดงว่าสูญเสียความเป็นมนุษย์แล้ว
ในฐานะ ผู้นำ