ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,002 ราย
มีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 31 ราย
ติดเชื้อในประเทศ 12,971 ราย
ค้นหาเชิงรุก 2,910 ราย
เป็นผู้ป่วยในระบบบบริการและสอบสวนโรคราย
9,012 เป็นผู้ป่วยในเรือนจำ 1,049 ราย
เป็นผู้ป่วยในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล 5,619 ราย
ผู้ป่วยใน๔จังหวัดชายแดนใต้ 760 ราย
เป็นผู้ป่วยในจังหวัดอื่น ๆ 5,543 ราย
หายป่วย 8,248 ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 108 ราย
#101NewsAndTalk #เพิ่มทุกมุมคิดพลิกทุกมุมข่าว #101News #คลื่นข่าวอันดับ1บนหน้าปัดวิทยุ #Covid #Covid19 #โควิด #โควิด19