เปิดงบจัดสรร "เงินเยียวยา" ล่าสุด เมื่อรัฐเคาะเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเป็น 13 จังหวัด กลุ่มนายจ้าง-ลูกจ้าง ม.33 ของ 3 จังหวัดใหม่ ก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเช่นเดียวกัน
เปิดงบจัดสรร "เงินเยียวยา" ล่าสุด เมื่อรัฐเคาะเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเป็น 13 จังหวัด
วันนี้ (20 ก.ค.) ครม. มีมติเห็นชอบยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ปรับเพิ่มเป็น 13 จังหวัดพร้อมเห็นชอบจ่าย "เงินเยียวยา" เพิ่มเติมให้นายจ้าง/ลูกจ้างใน 3 จังหวัดใหม่ ใน 9 กลุ่มอาชีพด้วย ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา
โดยพบว่า “ประกันสังคม” มีการใช้งบประมาณเพื่อนำมาเยียวยา นายจ้าง/ลูกจ้าง ม.33 ทั้งกลุ่ม 10 จังหวัดเดิม และกลุ่ม 3 จังหวัดใหม่ ดังนี้
10 จังหวัด (เดิม) 9 กลุ่มกิจการ มีจำนวนลูกจ้างคนไทย (ม.33) จำนวน 2,870,000 คน รัฐจะจ่ายให้ลูกจ้างคนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,175 ล้านบาท
10 จังหวัด (เดิม) 9 กลุ่มกิจการ มีจำนวนนายจ้าง (ม.33) จำนวน 160,000 กิจการ ซึ่งมีลูกจ้างรวม 2,150,000 คน รัฐจะจ่ายให้นายจ้าง 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง รวมเป็นเงิน 6,450 ล้านบาท
 
3 จังหวัด (ใหม่) 9 กลุ่มกิจการ มีจำนวนลูกจ้างคนไทย (ม.33) จำนวน 272,000 คน รัฐจะจ่ายให้ลูกจ้างคนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 680 ล้านบาท
3 จังหวัด (ใหม่) 9 กลุ่มกิจการ มีจำนวนนายจ้าง (ม.33) จำนวน 19,200 กิจการ ซึ่งมีลูกจ้างรวม 280,000 คน รัฐจะจ่ายให้นายจ้าง 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง รวมเป็นเงิน 840 ล้านบาท
 
หมายเหตุ : กรณีการเยียวยานายจ้าง ที่รัฐจ่ายให้ 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง แต่ไม่เกิน 200 คนนั้น จะนับรวมทั้งลูกจ้างไทย+ลูกจ้างต่างชาติ