มีบัญชีอยู่แล้ว?
ประเด็นเรื่อง "ไรเดอร์" นั้นถือเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงมาสักพักหนึ่งในสังคมไทย ซึ่งเราจะเห็นได้จากการจัดตั้งสหภาพไรเดอร์ หรือ Freedom Rider Union เพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับเหล่าคนขับ โดยจริง ๆ แล้วการเป็นไรเดอร์ ทางบริษัทที่ให้บริการไม่ได้ถือว่าคนเหล่านี้เป็นพนักงานอย่างแท้จริง แต่จะมีคำเรียกในฐานะ เป็นพาร์ทเนอร์อิสระ หรือแรงงานแพลตฟอร์ม ทำให้หากไรเดอร์มีปัญหาหรือได้รับผลกระทบใด ๆ จึงไม่มีกฎหมายคุ้มครอง หรือมาตรการเยียวยา เหมือนกับพนักงานทั่วไป วันนี้รายการ Democracy X Innovations จะมาพูดคุยในประเด็นของไรเดอร์นี้กัน