สถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทย
#101NewsAndTalk #เพิ่มทุกมุมคิดพลิกทุกมุมข่าว #101News #คลื่นข่าวอันดับ1บนหน้าปัดวิทยุ #Covid #Covid19 #โควิด #โควิด19 #วัคซีน
ตัวเลขวันนี้ ฉีดวัคซีนแล้ว 14.805 ล้านโดส เป็นผู้ได้รับเข็มแรก 11.29 ล้านโดส เข็มสอง 3.512 ล้านโดส เป็นซิโนแวค 7.703 ล้านโดส แอสต้าเซเนก้า 6.590 ล้านโดส และเป็นซิโนฟาร์ม 511,066 โดส โดยมีอัตรากาฉีดวัคซีนเฉลี่ย 7 วันย้อนหลัง ล่าสุด 224,971 โดส
ในจำนวนการฉีดวัคซีน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยผลสำรวจอาการข้างเคียง หลังจากฉีดวัคซีน พบว่าไม่มีผลข้างเคียง 96.05% มีผลข้างเคียง 3.95% (จำนวน 585,213 ราย) โดยมีอาการปวดกล้ามเนื้อเป็นอาการที่พบมากที่สุด