มีบัญชีอยู่แล้ว?
ทำไมเมื่อกองทุนปันผล NAV จะลดลง??
มีคนสงสัยว่า กองทุนหุ้นกองหนึ่ง เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64 มูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 3.6464 บ. ต่อมาวันที่ 7 ก.ค. 64 มีการจ่ายปันผล 0.3603 บ. ต่อ 1 หน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ 7 ก.ค. ลดลงมาพอๆ กับเงินที่ปันผลออกมา ทำไมเป็นแบบนั้น ใครสงสัยเรื่องนี้ หรือลงทุนกองทุนแบบปันผลอยู่ หรือสนใจลงทุนในกองทุนแบบปันผล มาอ่านโพสนี้กัน...
เรามารู้จัก NAV กันก่อน
NAV(net asset value) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คิดมาจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน และผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุน ซึ่งจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองตามราคาตลาด ที่เราเรียกว่า Mark to Market ในแต่ละวัน
และเมื่อนำ NAV มาหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุน ก็จะออกมาเป้น NAV ต่อหน่วย หรือ มูลค่าหน่วยลงทุนนะ
เวลากองทุนจ่ายปันผลออกมา เงินปันผลของกองทุนนั้นจะหักออกมาจากมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน จึงทำให้เวลาปันผลออกมา มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนจะลดลงพอๆ กับเงินที่ปันผลออกมา
ส่วนที่ไม่ได้เท่ากันแป๊ะๆ ในกองทุนตัวอย่างข้างต้น เพราะมูลค่าหน่วยลงทุนก็จะขึ้นกับมูลค่าทรัพย์สินของกองตามราคาตลาดซึ่งก็คือ ราคาปิดของหุ้นแต่ละตัวที่กองถืออยู่ด้วย
สรุปก็คือเมื่อกองทุนปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงพอๆ กับเงินที่กองจ่ายปันผลออกมา
ดังนั้นกองทุนรวมที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้ มูลค่าหน่วยลงทุน หรือ NAV ต่อหน่วยลงทุนลดลง เพราะกองนี้เป็นกองทุนหุ้นแบบปันผล ซึ่งเขาประกาศว่า วันปิดสมุดทะเบียน(XD) คือ วันที่ 7 ก.ค. 64 และประกาศจ่ายปันผล 0.3603 บ. ต่อหน่วยลงทุน จึงทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนลดลงพอๆ กับเงินที่กองจ่ายปนผลออกมา คือ จากมูลค่าหน่วยลงทุน 3.6464 ลงมาอยู่ที่ 3.2499 บ.
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#กองทุนรวม
#กองทุนรวมหุ้น
#กองทุนปันผล
#เงินปันผล
#NAV
    P-คนเหงาเล่านิทาน
    ยังไงผมก็ชอบแบบมีปันผล😁 ให้มันมีกระแสเงินสดออกมา ได้กำไรแท้จริงใส่มือระหว่างการลงทุนระยะยาววววว