20 วันภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
ททท.สรุป 20 วัน สร้างรายได้ 534 ล. นักท่องเที่ยว 8,619 คน
#101NewsAndTalk #เพิ่มทุกมุมคิดพลิกทุกมุมข่าว #101News #คลื่นข่าวอันดับ1บนหน้าปัดวิทยุ #Covid #Covid19 #โควิด #โควิด19 #ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ #ภูเก็ต #แซนด์บ็อกซ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สรุปโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่วันที่1-20 กรกฎาคม ดังนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 8,981 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 8,961 คน (ติดเชื้อ 19 คน รอผล 1 คน) จำนวนเที่ยวบิน 85 เที่ยวบิน
โดยในจำนวน19 วันของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ประมาณ 534.31 ล้านบาท จากจำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม/รีสอร์ท 8,619 คน คิดเป็นอัตราเข้าพักเฉลี่ย 10.24%(จากจำนวนห้องพักที่เปิดให้บริการ 27,000 ห้อง) โดยพักเฉลี่ย 11.27 คืน ค่าใช้จ่ายต่อทริป ตกประมาณ 70,000 บาท หรือเฉลี่ย 5,500 บาท/คน/วัน
สำหรับจำนวนคืนของผู้เข้าพัก SHA (Amazing Thailand Safety&Health) จากยอดการจองช่วงเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2564 มีจำนวน 240,493 คืน เฉพาะเดือนกรกฏาคม มีจำนวน188,502 คืน สิงหาคม 48,759 คืน และกันยายน 3,412 คืน โดยมีจำนวนคืนช่วงตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,227 คืน
นอกจากนี้ ได้สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 28 คนพบว่า 88% พึงพอใจมากที่สุดในอัธยาศัยไมตรีของคนภูเก็ต โดยมีข้อน่าสังเกตว่า รู้เรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จาก Social Media 56% ขณะที่ต้องการเดินทางไปภูมิภาคอื่น อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 64% ส่วนเรื่องที่พึงพอใจน้อยสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ขั้นตอนการออก COE (Certificate of Entry) การขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย อันดับสองการจองรถบริการรับ-ส่ง(ก่อนเดินทางมาถึง) และข้อมูลความชัดเจน หลักเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทย เป็นความพึงพอใจน้อยสุด