มีบัญชีอยู่แล้ว?
"เราจะเอาชนะ........ได้ยังไง?"
"ต้องชนะความอดอยาก ..... เมื่อได้กินดีอยู่ดีแล้ว ความกลัวต่อสิ่งต่างๆก็จะลดน้อยลงไป..."
🥰คิดถึงพระองค์ฯท่าน ผู้เฝ้ามองเหล่าราษฎร์ในภพเบื้องบน💛❤️♥️