มีบัญชีอยู่แล้ว?
มี 2 คน ที่พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 5 ให้เข้าเฝ้าได้ถึงห้องนอน โดยไม่ต้องรอให้อนุญาต
หลังจากที่ร.5 สวรรคต พระนางเจ้าฯ เสียใจมาก
ท่านแต่งกายด้วยชุดดำตลอดชีวิต ย้ายมาอยู่ที่วังพญาไท และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้อง...
0 คนปลดล็อกโพสต์นี้แล้ว
    Su in Sweden
    ชอบอ่านค่ะ เล่าอีกค่ะ เรื่องประวัติศาสตร์