มีบัญชีอยู่แล้ว?
บาทหลวงกับชาวพื้นเมือง
โดย
นิติภูมิธณัฐ
มิ่งรุจิราลัย
ทันทีที่จบชั้น ป.1 จากโรงเรียนวัดซึ้งล่าง ปู่ตัดสินใจย้ายพ่อไปเรียนที่โรงเรียนของชุมชนคนไทยเชื้อสายญวนในอำเภอขลุง
https://www.saultstar.com/news/this-school-is-a-jail-house-documents-reveal-the-horrors-of-indian-residential-schools
ย้อนหลังกลับไปเมื่อ พ.ศ.2416 คุณพ่อกังตริ๊ก เจ้าวัดจันทบุรีสร้างวัดวันยาวที่ทำจากฝาไม้และหลังคามุงจากที่อำเภอขลุง โดยมีบาทหลวงเพลิกาลจากจันทบุรีหมุนเวียนกับบาทหลวงกังตริ๊กขี่ม้ามาถวายมิสซาที่วัดเดือนละครั้ง
พ.ศ. 2422 วัดวันยาวได้ชื่อใหม่ว่า วัดพระหฤทัยแห่งพระมหาเยซูเจ้า พ.ศ. 2454 คุณพ่อแฟฟว์ บาทหลวงชาวฝรั่งเศสสร้างวัดหลังใหม่
พ.ศ. 2490 คุณพ่อคาเบรียล โร เห็นว่าเยาวชนคาทอลิกต้องเดินทางไปเรียนหนังสือกันไกลๆ ท่านจึงแปลงบ้านไม้ 2 ชั้นของซิสเตอร์ให้เป็นสถานที่เรียนหนังสือชั้น ป.1- ป.4 ตั้งชื่อว่าโรงเรียนศรีหฤทัย เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ 4 กันยายน 2490
บาทหลวงผู้มีบทบาทในโรงเรียนเก่าของพ่อเป็นชาวฝรั่งเศส เวียดนามและไทย ที่ผมนึกชื่อได้ในขณะนี้ก็คือบาทหลวงเทโอฟาน บาทหลวงคาเบรียล โร บาทหลวงชิ่น ไชยเจริญ บาทหลวงวิโอลา วรศิลป์ ฯลฯ ทุกท่านเป็นบาทหลวงใจดีที่มุ่งมั่นให้การศึกษาลูกหลานคนท้องถิ่น
ผิดกับคณะบาทหลวงสเปนในฟิลิปปินส์ ที่ในสมัยก่อนไม่ได้ดำรงชีพสมถะตามพระธรรมวินัย แต่แสวงหาความมั่งคั่งจากอำนาจหน้าที่ มีทั้งสะสมที่ดิน เงินทอง ข้ารับใช้ และบริวาร
บาทหลวงสเปนมักจะกว้านซื้อที่ดินจากหัวหน้าเผ่าต่างๆ  รวบรวมเป็นแผ่นดินผืนใหญ่เพื่อให้คนพื้นเมืองเช่าทำการเกษตร โดยเก็บค่าเช่าแพงขึ้นทุกปี
เกษตรกรฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าที่ดินยากจน นอกจากจะเสียค่าเช่าที่ดินแล้ว ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้องค์กรศาสนาเป็นจำนวนมาก คนฟิลิปปินส์ในสมัยนั้น จำนวนไม่น้อยมองบาทหลวงสเปนว่า เป็นผู้กระหายในผลประโยชน์และเอารัดเอาเปรียบผู้ด้อยกว่า
ค.ศ. 1582-1616 บาทหลวงสเปนตั้งโรงเรียนประถม มัธยม และอุดมศึกษาให้เยาวชนฟิลิปปินส์เรียน ความมุ่งหวังตั้งใจก็คือ ให้คนฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้ภาษาและวัฒนธรรมสเปน บาทหลวงเหล่านั้นไม่ต้องการฝึกให้ชาวพื้นเมืองมีคุณภาพหรือไม่ต้องการให้มีความเจริญ
ส่วนมหาวิทยาลัยก็กำหนดให้เฉพาะลูกครึ่งเท่านั้นที่เข้าเรียนได้ อย่างมหาวิทยาลัยซันโตโตมัส เปิดรับเฉพาะเด็กผู้ชายลูกครึ่งสเปน-ฟิลิปปินส์ จีน-ฟิลิปปินส์ ถ้าเป็นเยาวชนพื้นเมืองก็ต้องเป็นพวกอินดีโอ (ลูกหลานชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง)
ที่นำเรื่องนี้มาเขียน เพราะปัจจุบันมีการขุดเรื่องราวแต่หนหลังของการศึกษาคาทอลิกในหลายประเทศ ที่ตกใจกันทั้งโลกในขณะนี้ก็คือ มีการขุดพบศพเยาวชนพื้นเมืองในโรงเรียนขององค์กรศาสนาในสหรัฐและแคนาดา ไม่ใช่พบแค่ศพสองศพ แต่พบรวมกันแล้วนับพันศพ มีคนตั้งข้อสังเกตว่า ศาสนจักรในอดีตใช้สถานศึกษาในการกำจัดคนพื้นเมือง
https://www.eesti.ca/why-canada-is-mourning-the-deaths-of-215-children-bbc/print58352
พื้นดินดั้งเดิมในสหรัฐและแคนาดาเป็นของคนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ต่อมาคนผิวขาวเข้าไปรบพุ่งแย่งชิง บางครั้งเข้าไปตีสนิทคนพื้นเมืองแล้วก็ลวงโลกว่าต้องการให้ลูกหลานคนพื้นเมืองมีการศึกษา โดยนำเยาวชนพื้นเมืองไปแออัดยัดเยียดตามโรงเรียนกิน-นอน ห้ามกลับบ้าน ห้ามพบพ่อแม่ ห้ามพูดภาษาเดิม และห้ามปฏิบัติตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเอง
ฝรั่งผิวขาวเอาพ่อแม่ของเยาวชนเหล่านี้ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บ้าง ใส่ยานพาหนะอื่นบ้าง ขับไสไล่ส่งให้ไปอยู่ในสถานที่ห่างไกล บางครั้งพาไปปล่อยไว้บนเกาะที่ไม่มีอาหาร ไม่มีเครื่องกันหนาว ต้องทยอยล้มตาย บางครั้งหิวโหยถึงขนาดต้องกินกันเอง ซึ่งประวัติศาสตร์เหล่านี้ถูกปิดเงียบจนกระทั่งเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วที่เรื่องแดงขึ้นมา
ชนพื้นเมืองแคนาดาขอให้โป๊ปขอโทษเรื่องการล้างเผ่าพันธุ์และการนำเด็กพื้นเมืองไปฝัง ส่วนนายกรัฐมนตรีทรูโดของแคนาดาพูดเมื่อเดือนที่แล้วว่า คริสตจักรต้องรับผิดชอบต่อบทบาทในโรงเรียน รัฐบาลแคนาดาเรียกร้องให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและคริสตจักรขอโทษบทบาทของบาทหลวงคาทอลิก
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า ทรงรู้สึกเจ็บปวด
แต่ไม่ขอโทษตามที่ชาวแคนาดาต้องการ.
    นายสมพงษ์ กิจการยืนยง
    ท่านก็รู้สึกแล้วครับ จะเอาอะไรอีก