มีบัญชีอยู่แล้ว?
คำเรียกต่อท้ายชื่อคู่สนทนาในภาษาญี่ปุ่น
คำเรียกต่อท้ายชื่อคู่สนทนาในภาษาญี่ปุ่น มีความสำคัญมาก จะเลือกคำไหนมาใช้ จึงจะเหมาะสมและไม่เสียมารยาท โพสต์นี้มีคำตอบค่ะ 📚✍😉... อ่านต่อ
    Unbox your thinking
    ขอบคุณความรู้ดีๆ ครับผม