มีบัญชีอยู่แล้ว?
เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี: ตอนที่ 2 Black Death
ค.ศ. 1300 - ค.ศ. 1399
5
ถ้าถามว่าอะไรที่มีอานุภาพ ทำลายล้างมนุษย์ให้หายไปมากสุดในประวัติศาสตร์
คำตอบ ไม่ใช่สงครามโลก...
1
108 คนปลดล็อกโพสต์นี้แล้ว

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    @TH.watsadu
    อันนี้ เนื้อหาเหมือนในหนังสือไหมครับ