มีบัญชีอยู่แล้ว?
ก่อ กอง Science ในตอนนี้จะชวนมาเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับข่าวสำคัญที่เกิดขึ้น ทางแถบทวีปอเมริกาตอนเหนือ นั่นคือเรื่องราวของ “คลื่นความร้อน” ซึ่งนำไปสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ “ไฟป่า” แม้จะฟังดูตรงไปตรงมา แต่เหตุการณ์นี้ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตผู้คน รวมถึงภาวะโลกร้อน เรามาฟังดูว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างในพอดแคสตอนนี้ครับ