มีบัญชีอยู่แล้ว?
🤔 บทสนทนายามค่ำคืน 🤗
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
น้องรู้ 😃 พี่ชาย คนดีตกน้ำมะไหลตกไฟมะไหม้ อิหยังตัวคงเบ้อเร่อเท่อเนอะ 😁 พี่คิด🍂
พี่คิด 😲 โอ๊ย! ตาเถร มะใช่แบบนั้นเนอะ 😀 น้องรู้🍂
👉 "คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้" มันเป็นคำเปรียบเทียบเนอะ น้องรู้ เขากล่าวเป็นความว่า คนดีตกอยู่ในที่คับขันเช่นไรมะเป็นรั้ยเนอะ😁 น้องรู้🍂
น้องรู้ 😯 โอยโย๊ะโย๋ย คุณหมอมะรับเย็บเนอะพี่ชายมะอายแป๊บเนอะ 😚 พี่คิด🍂
พี่คิด 😁 เหอะๆ วางอายนี้ลงเนอะ "คนดี" ต้องมี สติ จิตใจต้องสว่าง แจ่มใส มะขุ่นมัวมะข้องขัดกระทำสิ่งใดก็ต้องรอบครอบมะประมาท จิตนั้นสำรวมอยู่เสมอจนจิตใจเข้มแข็ง มะมองสิ่งใดก็มักพิจารณาหาเหตุผล รักที่จะปรับปรุงตัวตน สู้ ด้วยสติและปัญญาคนแบบนี้เขาเรียกว่า "บัณฑิต" เนอะ 😀 น้องรู้🍂
น้องรู้ 😁 อ่ะนะ พี่ชาย คนดีมะมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดละปะ🙄พี่คิด🍂
พี่คิด 😗 หูยยย ถ้าทำมะผิดเลยมะต้องมาเกิดแล้วเนอะน้องหญิง ข้อสำคัญเมื่อผิดพลาดมะต้องอุ้มทุกข์มันไว้เปลี่ยนแปลงความคิดผิดในอดีตเหล่านั้นได้ด้วยการปลูกความคิดที่ดีงามขึ้นมาแทนหากเรามะเขียนสิ่งใดลงในนี้แล้วคำเขียนเหล่านั้นมันมีลายเซ็นต์ของเราแล้วเนอะคิดดี หรือ มะดี มันจะมีผลต่อเนื่องต่อการ กระทำของเราต้องฝึกปฏิบัติให้คิดในสิ่งที่ถูกที่ต้องคือการคิดบวก และแปรเปลี่ยนความคิดผิดคิดในแง่ลบให้ถูกต้องเนอะ 😄 น้องรู้🍂
น้องรู้ 😲 อุปัดติโถ พี่ชายคนเค้าทุกข์เขาก็คิดแบบทุกข์เนอะ 😀 พี่คิด🍂
พี่คิด 😲 พุทโธธรรมโมสังโฆ้!ถ้าเราคิดผิด คิดไปในเรื่องมะตรง ผลมันจะเกิดเป็นพิษในเรือนกายในเรือนจิตเนอะสุขมะมีต่อเนื่องสืบเนืองไปถึงอานาคต แต่ถ้าเรามีความคิดที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณาความคิดเหล่านี้จะหล่อเลี้ยงกายใจของเรา และส่งต่อความเมตากรุณานี้ไปหล่อเลี้ยงผู้อื่นด้วย อันนี้เข้าใจน้าา😄 น้องรู้🍂
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ 😴😴😴
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    เเอดมินเพจ: storyคนอยากเล่า
    น่ารักทั้งคู่ค่ะ