มีบัญชีอยู่แล้ว?
น้ำ คือ ชีวิต
การทำการเกษตรกรรม ว่ากันว่า น้ำคือปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จหรือล้มเหลว หากน้ำไม่เพียงพอการเกษตรคง ได้ครึ่ง ๆ กลาง ๆ พืชขาดน้ำ จะงดงามได้อย่างไร การออมน้ำ คือหัวใจสำคัญที่ต้องกลับมาทบทวนกัน
ออมน้ำ
การทำนา ของชาวนาบ้านเราส่วนมาก จะทำนาหว่านรอน้ำฝน เมื่อถึงเดือน 6 หลังเมษายน พฤษภาคม ทุกครอบครัวจะเร่งลงมือหว่านข้าว หว่านข้าวแบบแห้ง ทิ้งไว้รอน้ำฝนมาช่วยชะโลม
ปัญหาคือแต่ละปีฟ้าฝน ไม่เคยคงที่ ผันแปรไปตลอด แต่ที่ สังเกตเห็นมาตลอดคือ มีบางช่วงเวลาที่ฟ้าฝนทิ้งช่วงไป ข้าวเคระแกรน เหลืองเต็มทุกดืนแห้ง ข้าวรอฝนชะงักการเติบโต เป็นจังหวะดีของวัชพืช ที่เบียดชูช่อมาแทนต้นข้าว
ข้าวคอยฝน
จังหวะนี้เองที่ ข้าวต้องการน้ำเพื่อเติบโตแตกแขนง แต่ฝนทิ้งช่วง พอฝนมาอีกที ก็ท่วมเลยทีเดียว โอกาสตั้งลำแตกกอก็น้อยมา ผลผลิตจึง ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ต้นข้าวสีเหลือง แสดงว่า ขาดน้ำดินแห้ง
บางครอบครัวเท่านั้น ที่มีการจัดการน้ำ ขุดสระ ขุดบ่อออมน้ำ ไว้ใช้สอยในยามวิกฤต แบบที่กล่าวถึง คนส่วนมาก จะคิดเสียดายที่ดิน ที่ต้องขุดสระ เปลืองเนื้อที่ แต่หากคิดถึง วันที่ฝนแล้ง วันที่ข้าวยืนต้นรอความตาย ผมคิดว่าคุ้มค่า นะครับ ที่ต้องแลกส่วนนี้ ไป
    Suphaluck Jum
    เห็นภาพแล้วคิดถึงบ้านเลยค่ะ