มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความเห็นแก่ตัว คือความกลัว เป็นความกลัวที่จะสูญเสียอะไรบางอย่าง เป็นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมี ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือผม มันทำให้เราตาบอดทำเรื่องจริงเป็นเรื่องเท็จ เรื่องดีเป็นเรื่องร้ายเพียงเพื่อจะปกป้องตัวเองไม่ให้สูญเสียสิ่งนั้น และสักวันเราอาจต้องเดินทางเข้าใกล้เส้นของความเห็นแก่ตัว ก็อยู่ที่ตัวเราครับจะมีความกล้า เป็นกล้าที่จะยอมรับความจริง กล้าที่จะยอมรับการสูญเสีย เพราะสุดท้ายทุกอย่างมันไม่คงอยู่ไปตลอดกาล ส่วนจะรับมือคนที่มีความกลัวแบบนี้อย่างไร ทางเดียวคือคุณต้องส่งความกล้าให้เขา เป็นทางเดียวจริงๆ