มีบัญชีอยู่แล้ว?
😁งามในใช่งามนอก🤔
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
หอมเอยหอมกลิ่นชรามารศรี🍂
เหลืออีกสองปีไม่ตีกลับ🍂
เยื้องย่างกางแขนส่ายตัวรับ🍂
โอนอ่อนไม่เอนกลับตามกาล🍂
เหี่ยวย่นเป็นอยู่ได้แค่ร่าง🍂
ใจกลับยังงามเหมือนวัยฝัน🍂
ยิ้มแย้มแตกตื่นกับคืนวัน🍂
รอเพียงวันหมดลมแล้วเอ่ยลา🍂
เห็นฉะนี้มีหรือจะโศกเศร้า🍂
คนเรานั้นงามใช่ใบหน้า🍂
งามเพียงตัวใยเลยจะโสภา🍂
งามสง่าคือใจที่งดงาม🍂
ปล่อยตัวเองไปตามธรรมชาติ🍂
ใจฉลาดรู้อารมณ์ตามมุ่งหมาย🍂
รู้ "สติ" กำหนดตนก่อนตัวตาย🍂
นี้ คือ หนึ่งความหมายของสัจธรรม🍂
อิสรภาพแห่งจิต ๒๕ ก.ค. ๖๔
🌻🍂🌻🍂🌻🍂🌻🍂🌻
    เเอดมินเพจ: storyคนอยากเล่า
    ใช่ค่ะ