มีบัญชีอยู่แล้ว?
เคลมโควิด เจอ จ่าย จบ
ทำไง ต้องใช้อะไรบ้าง ไปดูกันเลยคะ
เอกสารมีอะไรบ้าง
1. แบบฟอร์มเคลม (บริษัท)
2. ใบรับรองแพทย์
3. ผลแล็ป แบบ RT-PCR
4. สำเนาบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนา
5. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา